A szabályzat célja:


Az Adatkezelési Szabályzat Neubrandt Tamás e.v. “Computer Mágus” elnevezésű webshop-jaiban történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.


Az adatkezelés alapja:


A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.


Az adatkezelés célja:


Neubrandt Tamás e.v. a vevő megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.


Az adatkezelő:


A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, Neubrandt Tamás e.v. kezeli.


Cím: 2085 Pilisvörösvár, Szent István utca 21.
Adószám: 67287206-2-33
Nyilvántartási szám: 44723286
E-mail: info@computermagus.hu
Telefonszám: +36-20-20-88-55-2


Az adatkezelés körülményei:


Neubrandt Tamás e.v. a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az adatkezelő, valamint bankkártyával történő fizetés esetén az ezen fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a banki szolgáltató a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg.
A fentieken túlmenően Neubrandt Tamás e.v. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.
Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása.
Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ez irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).


Cookie:


A cookie (süti) kisebb adatállomány, amelyet a webáruház látogatójának számítógépén helyez el, és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat Neubrandt Tamás e.v. nem adja át harmadik személy részére.


Regisztrációs adatok:


A webáruház látogatóinak a regisztráció során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címüket stb.), valamint igény esetén cégszerű adataikat (cégnév, adószám, székhely stb.). Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.


Bankkártyával történő fizetés:


A bankkártyára vonatkozó információkat Neubrandt Tamás e.v. nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. Neubrandt Tamás e.v. ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a regisztráció során Neubrandt Tamás e.v. részére megadott adatait.


A regisztráció megszüntetése:


Neubrandt Tamás e.v.-val történő kommunikáció visszautasítására a vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:


e-mail: info@computermagus.hu
postai levél: 2085 Pilisvörösvár, Szent István utca 21.


Az adatkezelésben érintettek jogai:


Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen “A regisztráció megszüntetése” pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével.
Neubrandt Tamás e.v. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja.
Az adatkezelésben érintettek jogorvoslati lehetőségei a “Általános Szerződési Feltételek” menüpont alatt találhatók meg.


Jelen szabályzat 2018.04.26.-ától érvényes, és visszavonásig hatályban marad. Jogosultak vagyunk a Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 11 nappal közzétesszük weboldalunkon. A felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal szabályzatai automatikusan érvényesek.

^